Minister De Jonge heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd: 'Reactie op de herziene motie van Dik-Faber en Bergkamp van 10 maart 2021 en stand van zaken nota van wijziging Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)'.

Motie Dik-Faber en Bergkamp

In de herziene motie van Dik-Faber en Bergkamp uiten zij hun zorg dat bij gebruik van buitenlandse donoren Nederlandse donorkinderen niet altijd de identiteit van de donor kunnen achterhalen en mogelijk grote aantallen halfbroers en -zussen hebben.

In de motie wordt benadrukt dat het belangrijk is dat wensouders goed geïnformeerd worden over de consequenties van het gebruik van buitenlandse donoren. 

De minister antwoordt dat betrouwbare informatie beschikbaar is op de websites van Fiom en LIDC, en dat hij zo voldoet aan het verzoek uit de motie. 

Nota van wijziging Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Naar aanleiding van uitspraken van de rechtbank Gelderland (24 maart 2021) en de rechtbank Den Haag (2 juni 2021) wil de minister een aanpassing doen in het wijzigingsvoorstel van de Wdkb. 

De wetswijziging houdt in dat de gegevens van een bekende donor van voor 2004 in principe worden verstrekt, behalve als de donor een zwaarwegend belang heeft om dat niet te doen.

 

Volledige Kamerbrief

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 'Reactie op de herziene motie van Dik-Faber en Bergkamp van 10 maart 2021 en stand van zaken nota van wijziging Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)', 15 oktober 2021


FacebookTwitter