vrouw/vrouw relatie

Als je partner net als jij vrouw is, kunnen jullie samen geen kinderen krijgen. Donorconceptie is dan een mogelijkheid om toch een gezin te kunnen stichten. 

Kiezen voor donorconceptie doe je samen. Een kind dat ontstaat met hulp van een spermadonor zal genetisch aan één van haar moeders verbonden zijn. Maar zij wordt geboren uit de liefde tussen haar beide moeders. Beide moeders kunnen een hechte relatie met haar opbouwen.

Geen kind van jullie samen

Twee vrouwen kunnen samen geen kind verwekken. Dat is geen verrassing. Toch kan dat verlangen bij jullie beiden wel leven: was het maar mogelijk geweest. De stap zetten om met de hulp van een donor kinderen te willen krijgen, kan die realiteit extra voelbaar maken. Je kunt daar spijt, teleurstelling of verdriet over voelen. 

Afbeelding
wensmoeders

Kinderen krijgen met hulp van een spermadonor

Als jullie donorconceptie overwegen, zullen jullie veel vragen hebben. Praktische vragen over hoe donorconceptie werkt, waar je terecht kunt en hoe het juridisch geregeld is.

 

En ook vragen over een gezin met twee moeders.

Twee moeders en een spermadonor

Een kind krijgen met hulp van een zaaddonor, betekent dat het kind biologische familie heeft buiten het eigen gezin. En dat één van de moeders geen bloedband heeft met het kind en de ander wel. 

Zal het kind net zo kunnen hechten aan de de niet-biologische moeder  als de biologische moeder? Zal het kind haar ene moeder belangrijker vinden dan de andere?

En welke plek heeft de donor in het gezin? Wat ben je van elkaar als je hulp hebt gehad van een spermadonor om een kind te krijgen?

Luister het verhaal van Daan: hij groeide op met twee moeders en een donorvader

Lees het verhaal van Maartje: zij is de niet-biologische moeder in een twee-moedergezin

Open zijn over de donor

De band tussen ouder en kind is gebaseerd op liefde, veiligheid en vertrouwen. Dat kan niet zonder eerlijk en open te zijn over de donorconceptie. Bovendien is weten van wie je afstamt een mensenrecht. 

Ieder kind heeft twee biologische ouders. In een gezin met twee moeders is de biologische vader niet aanwezig. Door van jongs af aan met je kind te praten over de donor, gaat hij bij jullie gezin horen. Ook als je de donor (nog) niet kent. 

Misschien wil je kind later weten wie de donor is, en hem ook een keer ontmoeten. Het is belangrijk om daar nu al over na te denken, of je dit samen kan dragen. 

Blik op de (verdere) toekomst

Nadenken over en bezig zijn met donorconceptie gaat over het stichten van een gezin. De focus in het keuze- en voorbereidingsproces ligt vooral op de donorconceptie en veel minder op ‘het gezin na donorconceptie’. 

Maar kinderen groeien op. Probeer je ook nu eens voor te stellen hoe het zal zijn als je kind 5 jaar is, 8 jaar, 16 jaar, volwassen… Verplaats je eens in het kind op verschillende leeftijden. En probeer je iets voor te stellen van wat donorconceptie op die verschillende leeftijden kan betekenen. 

Als wensouders een keuze maken waar ze zich voldoende comfortabel, vertrouwd en misschien al wel een beetje trots bij voelen, is de kans groot dat een kind dat ook zo ervaart. 

Verder lezen/kijken

Lezen:

 

Kijken:

 

Luisteren:

Delen op: FacebookTwitter