vrouw/vrouw relatie

Als je partner net als jij vrouw is, kunnen jullie samen geen kinderen krijgen. Donorconceptie is dan een mogelijkheid om toch een gezin te kunnen stichten. 

Kiezen voor donorconceptie doe je samen. Een kind dat ontstaat met hulp van een spermadonor zal genetisch aan één van haar moeders verbonden zijn. Maar zij wordt geboren uit de liefde tussen haar beide moeders. Beide moeders kunnen een hechte relatie met haar opbouwen.

Als jullie donorconceptie overwegen, zullen jullie veel vragen hebben. Vragen over de keuze van een donor, en hoe jullie je kind gaan vertellen over donorconceptie. Vragen over een gezin met twee moeders: zal het kind net zo kunnen hechten aan de de niet-biologische moeder  als de biologische moeder? Zal het kind haar ene moeder belangrijker vinden dan de andere?

Donorconceptie is meer dan een manier om kinderen te kunnen krijgen binnen een vrouw-vrouw relatie. De donor gaat bij jullie gezin horen: misschien wil jullie kind later weten wie de donor is, en hem een keer ontmoeten. Het is belangrijk om daar nu al samen over na te denken. 

Dilemma's rondom donorkeuze

Kinderen hebben het recht om hun ontstaansgeschiedenis en afstammingsinformatie te kennen. Als voor het krijgen van kinderen hulp van een donor nodig hebt, is dat iets om goed over na te denken. Hoe ga je ervoor zorgen dat je kind kan weten wie de donor is, en hoe praat je met je kind over jouw keuze voor donorconceptie?

Gea & Anne, en Anja vertellen over hun overwegingen.

Geen kind van jullie samen

Twee vrouwen kunnen samen geen kind verwekken. Dat is geen verrassing. Toch kan dat verlangen bij jullie beiden wel leven: was het maar mogelijk geweest. De stap zetten om met de hulp van een donor kinderen te willen krijgen, kan die realiteit extra voelbaar maken. Je kunt daar spijt, teleurstelling of verdriet over voelen. 

Wie is familie?

Jullie kind wordt straks geboren bij jullie, haar moeders. Maar haar familie is groter, en bestaat niet alleen uit de familie waarmee zij opgroeit. Jullie kind heeft ook nog biologische familie daarbuiten: een donorvader of donormoeder, en misschien ook halfbroers en -zussen.

In de 21e eeuw wordt nog steeds veel waarde toegekend aan genetische verwantschap: je familie. Dat zijn allereerst de mensen met wie je een bloedband hebt. Mensen op wie je lijkt. Hoe vaak hoor je niet zeggen over een kind: ‘hij is sprekend zijn vader’ of ‘zij heeft de ogen van haar moeder’.

In gezinnen ontstaan door donorconceptie is dat anders. Eén van de ouders heeft geen biologische band met het kind. Dit betekent niet dat zij zich minder familie van elkaar voelen. Een ouder-kind band gaat over liefde, betrouwbaarheid en veiligheid en dus over meer dan alleen een genetische verbondenheid.

Een donorkind heeft naast het gezin en de familie waarin zij opgroeit, ook een donorvader of een donormoeder. En waarschijnlijk ook halfbroers en -zussen. Haar biologische familie reikt verder dan het gezin waarin zij opgroeit. 

Ook als de identiteit van de donor (nog) niet bekend is, is het wel belangrijk dat hij of zij een plek heeft in het gezin. Dat betekent dat er over de donor gepraat mag worden, en een kind vragen kan stellen waar zij eerlijk antwoord op krijgt. 

Blik op de (verdere) toekomst

Nadenken over en bezig zijn met donorconceptie gaat over het stichten van een gezin. De focus in het keuze- en voorbereidingsproces ligt vooral op de donorconceptie en veel minder op ‘het gezin na donorconceptie’. 

Maar kinderen groeien op. Probeer je ook nu eens voor te stellen hoe het zal zijn als je kind 5 jaar is, 8 jaar, 16 jaar, volwassen… Verplaats je eens in het kind op verschillende leeftijden. En probeer je iets voor te stellen van wat donorconceptie op die verschillende leeftijden kan betekenen. 

Als wensouders een keuze maken waar ze zich voldoende comfortabel, vertrouwd en misschien al wel een beetje trots bij voelen, is de kans groot dat een kind dat ook zo ervaart. 

Wat kun je doen?

Lees nu al over gezinnen na donorconceptie, en hoe je met elkaar kunt praten over de donorconceptie

Lees ervaringen van donorkinderen, en let op de verschillen tussen kinderen van ouders die van jongs af aan uit zichzelf met hun kind over de donorconceptie gesproken hebben, en kinderen die pas op een later moment iets durven vragen of van hun ouders gehoord hebben dat zij hulp hebben gehad van een donor.

FacebookTwitterInstagram