donorconceptie.nl

Donorconceptie.nl staat voor goede en betrouwbare informatie voor donorkinderen, (wens)ouders en (aspirant) donoren. Het morele recht van kinderen om hun ontstaansgeschiedenis en afstammingsinformatie te kennen, en de ruimte en vrijheid voor kinderen om familierelaties zelf te kleuren en vorm te geven, vormen daarbij het uitgangspunt. 

Donorconceptie.nl is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die betrokken zijn bij donorconceptie. Donorconceptie.nl / het Landelijk Informatiepunt Donorconceptie is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Speerpunten

 • Openheid staat centraal: donorkinderen hebben er recht op hun genetische herkomst te kennen. In het belang van de kinderen en de gezinnen worden ouders gestimuleerd om van jongs af aan openlijk met hun kinderen te praten over donorconceptie
   
 • Anonieme donoren van voor 2004 worden gestimuleerd zich alsnog te laten registreren zodat donorkinderen informatie over hen kunnen krijgen en eventueel in contact kunnen komen
   
 • Gezinnen gevormd met behulp van donorconceptie vinden antwoorden op specifieke vragen en verwijzingen voor eventuele ondersteuningsbehoeften 
   

Samenwerkingsverband

In donorconceptie.nl werken verschillende organisaties samen:

 • Fiom - organisatie actief op het gebied van afstammingsvragen en beheerder van de KID DNA databank
 • Point netwerk - netwerk van professionals in de psychosociale fertiliteitszorg
 • Special Interest Group (SIG) Gameetdonatie van de NVOG - beroepsvereniging van gynaecologen
 • Stichting Meer dan Gewenst - stichting die zich inzet voor LHBT'ers met een gezin of een kinderwens
 • Priamos - platform door en voor (anonieme) spermadonoren

 

Stichting Donorkind - stichting die zich inzet voor de belangen en rechten van donorkinderen, was tot januari 2024 actief betrokken. Helaas zijn zij uit de redactieraad gestapt: Noodkreet na vertrek Stichting donorkind uit redactieraad.

De betrokken organisaties hebben de afspraken die zij gemaakt hebben over missie, doelstellingen en speerpunten van het Landelijk Informatiepunt Donorconceptie vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

Samenwerkingsovereenkomst LIDC

Convenant LIDC.pdf
pdf | 418 kB

Redactieraad

De samenwerkende partijen zijn vertegenwoordigd in de Redactieraad. Een projectleider/contentmanager beheert de content en is aanspreekpunt en woordvoerder.

De redactieraadsleden brengen kennis en ervaring uit hun achterban in, en bespreken de voortgang van doelen en speerpunten.

In de Redactieraad hebben zitting:

 • Sara Coster (namens Stichting Meer dan Gewenst)
 • Annelieke Robben (namens Fiom)
 • Monique Mochtar (namens SIG Gameetdonatie van de NVOG)
 • Marja Visser (namens Point Netwerk)
 • Jim van Beusekom (namens Priamos platform)

 

Stichting donorkind neemt sinds januari 2024 niet langer deel aan de redactieraad. Hierover is een noodkreet aan het ministerie van VWS gestuurd. Er worden gesprekken gevoerd om een oplossing te vinden. 

Projectleider/contentmanager is Barbara Lammerts van Bueren.

Ontstaansgeschiedenis LIDC

De wens voor één plek waar alle informatie rondom donorconceptie gebundeld is, bestond al lang. In 2017 is het op de agenda bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gekomen. In diezelfde tijd werd ook vanuit onderzoek bevestigd dat er behoefte is aan betrouwbare informatie voor alle betrokkenen.

In 2020 is er subsidie toegekend om dit informatiepunt te realiseren. In maart 2021 is donorconceptie.nl gelanceerd tijdens het online symposium 'In gesprek over donorconceptie'.

Actieplan ondersteuning donorkinderen

Op 4 juli 2017 heeft toenmalig minister van VWS Edith Schippers een ‘Actieplan ondersteuning donorkinderen’ gepubliceerd. Dit actieplan is gemaakt samen met Stichting Donor Detectives NL/BE, Stichting Donorkind, Defence for Children, Fiom en Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.

Eén van de punten uit dit Actieplan gaat over goede informatievoorziening aan donorkinderen, donoren en (wens)ouders:

Een ‘communicatieplan’ met daarin

 • Een oproep aan anonieme donoren om zich alsnog bekend te maken
 • Een oproep aan ouders om hun kind van jongs af aan te vertellen dat hij een donorkind is

 

In de zomer van 2017 werden de resultaten van het eerste Badok-onderzoek gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat donorkinderen, donoren en (wens)ouders behoefte hebben aan informatie over donorconceptie, advies over het praten over donorconceptie en ervaringsverhalen van anderen in dezelfde situatie. 

In 2018 stelde dr. Marja Visser in haar promotieonderzoek vast dat de hulpverlening aan donorkinderen, donoren en (wens)ouders tekort schiet. Zij adviseert om informatie ter beschikking te stellen voor (wens)ouders, donorkinderen en (aspirant) spermadonoren via één centraal informatiepunt voor donorconceptie.

FacebookTwitter

Ook interessant
Onderzoek & media bibliotheek
Kennisbank waarin alles wat er onderzocht, geregeld en gepubliceerd is rondom donorconceptie te vinden is. [...]
Geschiedenis van donorconceptie
Er is veel veranderd sinds de eerste behandeling met donorsperma. Van anoniem naar bekend, van geheim naar open. [...]