man/vrouw relatie

Kiezen voor donorconceptie doe je niet zomaar. Dan heb je vaak al een heel traject achter de rug. Soms jaren vol teleurstellingen, als  zwanger worden weer niet lukte. Nu staan jullie op het punt om met hulp  van een donor zwanger te worden. Een spermadonor of een eiceldonor.

Verlies van de mogelijkheid om een kind van jullie samen te krijgen

Eén op de zes Nederlandse stellen met een kinderwens lukt het niet om binnen een jaar zwanger te worden. Zij worden verwezen naar het ziekenhuis voor hulp. Soms lukt het dan na een medische behandeling wel. Maar niet altijd. 

Als de dokter vaststelt dat jullie samen geen kinderen kunnen krijgen, is dat een heel ingrijpend bericht. Dat maakt je intens verdrietig, boos, bang en onzeker. De diepe wens om een kind van jullie samen te krijgen wordt geen werkelijkheid. Jullie gaan door een rouwproces. Dat kost tijd.

Gezinsvorming op een andere manier

Samen sta je voor de vraag of jullie op een andere manier een gezin zouden willen krijgen. Dat zou kunnen door voor adoptie of pleegzorg te kiezen. Of voor donorconceptie.

Als jullie donorconceptie overwegen, heb je veel vragen. Hele praktische vragen over hoe donorconceptie werkt, waar je terecht kunt en wat rechten en plichten zijn van kind, donor en ouders. Maar ook vragen over hoe dat zal zijn, een gezin waar niet iedereen een genetische band met elkaar heeft. 

Er zijn dingen die belangrijk zijn om te weten, waar je zelf misschien nog helemaal niet aan gedacht hebt. Zoals het belang van openheid: het is heel belangrijk dat een kind weet dat een donor jullie geholpen heeft. In het belang van het kind en je gezin hoort de donor bij jullie gezin, ook al ken je de donor niet. Misschien wil je kind later weten wie de donor is, en hem of haar ook een keer ontmoeten. Het is belangrijk om daar nu al over na te denken, of je dit samen kan dragen en hoe je dit aankan. 

Wie is familie?

Jullie kind wordt straks geboren bij jullie, haar vader en moeder. Maar haar familie is groter, en bestaat niet alleen uit de familie waarmee zij opgroeit. Jullie kind heeft ook nog biologische familie daarbuiten: een donorvader of donormoeder, en misschien ook halfbroers en -zussen.

In de 21e eeuw wordt nog steeds veel waarde toegekend aan genetische verwantschap: je familie. Dat zijn allereerst de mensen met wie je een bloedband hebt. Mensen op wie je lijkt. Hoe vaak hoor je niet zeggen over een kind: ‘hij is sprekend zijn vader’ of ‘zij heeft de ogen van haar moeder’.

In gezinnen ontstaan door donorconceptie is dat anders. Eén van de ouders heeft geen biologische band met het kind. Dit betekent niet dat zij zich minder familie van elkaar voelen. Een ouder-kind band gaat over liefde, betrouwbaarheid en veiligheid en dus over meer dan alleen een genetische verbondenheid.

Een donorkind heeft naast het gezin en de familie waarin zij opgroeit, ook een donorvader of een donormoeder. En waarschijnlijk ook halfbroers en -zussen. Haar biologische familie reikt verder dan het gezin waarin zij opgroeit. 

Ook als de identiteit van de donor (nog) niet bekend is, is het wel belangrijk dat hij of zij een plek heeft in het gezin. Dat betekent dat er over de donor gepraat mag worden, en een kind vragen kan stellen waar zij eerlijk antwoord op krijgt. 

Blik op de (verdere) toekomst

Nadenken over en bezig zijn met donorconceptie gaat over het stichten van een gezin. De focus in het keuze- en voorbereidingsproces ligt vooral op de donorconceptie en veel minder op ‘het gezin na donorconceptie’. 

Maar kinderen groeien op. Probeer je ook nu eens voor te stellen hoe het zal zijn als je kind 5 jaar is, 8 jaar, 16 jaar, volwassen… Verplaats je eens in het kind op verschillende leeftijden. En probeer je iets voor te stellen van wat donorconceptie op die verschillende leeftijden kan betekenen. 

Als wensouders een keuze maken waar ze zich voldoende comfortabel, vertrouwd en misschien al wel een beetje trots bij voelen, is de kans groot dat een kind dat ook zo ervaart. 

Wat kun je doen?

Lees nu al over gezinnen na donorconceptie, en hoe je met elkaar kunt praten over de donorconceptie

Lees ervaringen van donorkinderen, en let op de verschillen tussen kinderen van ouders die van jongs af aan uit zichzelf met hun kind over de donorconceptie gesproken hebben, en kinderen die pas op een later moment iets durven vragen of van hun ouders gehoord hebben dat zij hulp hebben gehad van een donor.

FacebookTwitterInstagram