Uitspraak rechtbank: ook bezwaarprocedure voor B-donor van vóór 2004

02 juni 2021
anoniem/identificeerbaar/bekend doneren spermadonatie
Terug naar het overzicht
  • Anonimiteit zaaddonor onder de Wet kunstmatige bevruchting donorgegevens (Wdkb).
  • Zaak tegen de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) en tegen de kliniek.

 

De overgangsregeling uit de Wdkb moet buiten toepassing blijven vanwege strijd met artikel 8 EVRM en artikel 7 IVRK. SDKB moet de hoofdregel van artikel 3 Wdkb toepassen, waarin het bekendmaken van de donorgegevens uitgangspunt is, behoudens zwaarwegende belangen van de donor.

De kliniek moet de medische behandelingsovereenkomsten met de moeders nakomen. Zij moet de donorgegevens verstrekken, tenzij er zwaarwegende redenen zijn van de donor om dat niet te doen.

 

Zie ook het nieuwsbericht: Ook bezwaarprocedure voor B-donoren van vóór 2004

 

Volledige uitspraak van de rechtbank

Rechtbank Den Haag, 2 juni 2021 (ECLI:NL:RBDHA:2021:5461)


FacebookTwitter