Kosten en vergoeding donorconceptie

  • Bij de vergoeding van de kosten van donorconceptie wordt er onderscheid gemaakt tussen de behandeling van de wensmoeder en de benodigde zaadcellen, eicellen of embryo’s
  • Algemene regel: de behandeling van de wensmoeder wordt vergoed, de kosten voor donorsperma, donoreicellen of donorembryo’s moeten zelf betaald worden
  • De behandeling van de wensmoeder wordt vergoed vanuit de zorgverzekering of vanuit de Subsidieregeling KID

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Behandelingen die nodig zijn om zwanger te worden, worden betaald vanuit de zorgverzekering. De inhoud van het basispakket van de zorgverzekering is vastgelegd in de wet, en is dus bij alle verzekeraars hetzelfde. Naast het basispakket kun je je ook aanvullend verzekeren. De inhoud van aanvullende verzekeringen verschilt per zorgverzekeraar.

In het basispakket van de zorgverzekering is zorg die nodig is om zwanger te worden opgenomen. Er zijn wel regels: zorg wordt vergoed voor vrouwen tot en met 42 jaar. Voor IVF (reageerbuisbevruchting) geldt dat er maximaal 3 pogingen vergoed worden.

Iedere verzekerde betaalt zelf een bijdrage in de vorm van het eigen risico. Het verplicht eigen risico is € 385 (in 2022). Je kunt vrijwillig voor een hoger eigen risico kiezen, dan hoef je minder premie te betalen.

Het is afhankelijk van je zorgverzekeraar en het type polis waar jij terecht kunt voor behandeling. Informeer daarom altijd zelf bij jouw zorgverzekeraar om zeker te weten op welke vergoeding jij recht hebt.

Vergoeding vanuit de Subsidieregeling KID

De zorgverzekering vergoedt alleen KID behandelingen waarvoor een medische indicatie is. Die medische indicatie ontbreekt bij alleenstaande vrouwenvrouwen met een vrouwelijke partner of vrouwen met een mannelijke partner die als vrouw is geboren.

De behandeling met donorsperma voor deze vrouwen wordt dan ook niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Deze vrouwen kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsperma. Zij betalen een eigen bijdrage van € 192,50 (in 2023). 

Meer over kosten en vergoeding behandeling

FacebookTwitter