Kosten en vergoeding donorconceptie

Bij de vergoeding van de kosten van donorconceptie wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • De behandeling van de wensmoeder
  • De benodigde zaadcellen, eicellen of embryo’s

 

De algemene regel is dat de behandeling van de wensmoeder vergoed wordt, en dat de kosten voor donorsperma, donoreicellen of donorembryo’s zelf betaald moeten worden.

De behandeling van de wensmoeder wordt vergoed vanuit de zorgverzekering of vanuit de Subsidieregeling KID.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Behandelingen die nodig zijn om zwanger te worden, worden betaald vanuit de zorgverzekering. De inhoud van het basispakket van de zorgverzekering is vastgelegd in de wet, en is dus bij alle verzekeraars hetzelfde. Naast het basispakket kun je je ook aanvullend verzekeren. De inhoud van aanvullende verzekeringen verschilt per zorgverzekeraar.

In het basispakket van de zorgverzekering is zorg die nodig is om zwanger te worden opgenomen. Er zijn wel regels: zorg wordt vergoed voor vrouwen tot en met 42 jaar. Voor IVF (reageerbuisbevruchting) geldt dat er maximaal 3 pogingen vergoed worden.

Iedere verzekerde betaalt zelf een bijdrage in de vorm van het eigen risico. Het verplicht eigen risico is € 385 (in 2021). Je kunt vrijwillig voor een hoger eigen risico kiezen, dan hoef je minder premie te betalen.

Het is afhankelijk van je zorgverzekeraar en het type polis waar jij terecht kunt voor behandeling. Informeer daarom altijd zelf bij jouw zorgverzekeraar om zeker te weten op welke vergoeding jij recht hebt.

Vergoeding vanuit de Subsidieregeling KID

De zorgverzekering vergoedt alleen behandelingen waarvoor een medische indicatie is. Die medische indicatie ontbreekt bij alleenstaande vrouwen of vrouwen met een vrouwelijke partner die geïnsemineerd willen worden met donorsperma.

De behandeling met donorsperma voor vrouwen zonder mannelijke partner wordt dan ook niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Deze vrouwen kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsperma.  

Meer over kosten en vergoeding behandeling

FacebookTwitterInstagram