Financiële aspecten van donorconceptie

  • Bij donorconceptie wordt er onderscheid gemaakt tussen de kosten van de behandeling van de wensmoeder en de kosten voor de benodigde zaadcellen, eicellen of embryo’s
  • Algemene regel: de behandeling van de wensmoeder wordt vergoed, de kosten voor donorsperma, donoreicellen of donorembryo’s moeten zelf betaald worden
  • De behandeling van de wensmoeder wordt vergoed vanuit de zorgverzekering of vanuit de Subsidieregeling KID

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Behandelingen die nodig zijn om zwanger te worden, worden betaald vanuit de zorgverzekering. De inhoud van het basispakket van de zorgverzekering is vastgelegd in de wet, en is dus bij alle verzekeraars hetzelfde.

Naast het basispakket kun je je ook aanvullend verzekeren. De inhoud van aanvullende verzekeringen verschilt per zorgverzekeraar.

Vergoedingen vanuit het basispakket

Vergoeding vanuit de Subsidieregeling KID

De zorgverzekering vergoedt alleen KID behandelingen waarvoor een medische indicatie is. Die medische indicatie ontbreekt bij alleenstaande vrouwen, vrouwen met een vrouwelijke partner of vrouwen met een mannelijke partner die als vrouw is geboren.

De behandeling met donorsperma voor deze vrouwen wordt dan ook niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Deze vrouwen kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsperma. Zij betalen een eigen bijdrage van € 192,50 (in 2023). 

Meer over de subsidieregeling KID

FacebookTwitter