Over donorconceptie.nl

Op donorconceptie.nl, het Landelijk Informatiepunt Donorconceptie vinden donorkinderen, (aspirant) donoren en (wens)ouders betrouwbare informatie over donorconceptie. Natuurlijk is donorconceptie.nl er ook voor hun familie en vrienden, en voor professioneel betrokkenen.

Open zijn over donorconceptie is heel belangrijk. Dat is de kernboodschap. Dat betekent dat er open gesproken kan worden over donorconceptie, dat donoren vindbaar zijn en dat donorkinderen eerlijk antwoord krijgen op hun vragen.