single vrouw

De meeste vrouwen hopen en verwachten met een partner kinderen te krijgen. Maar soms lukt het niet om de juiste partner te vinden. Als je leeftijd dan gaat tellen, als je wens om moeder te worden sterk is en je hebt die partner nog niet gevonden, dan kun je ervoor kiezen moeder te worden met hulp van een spermadonor. 

Als je donorconceptie overweegt, zul je veel vragen hebben. Vragen over de keuze van een donor en over hoe je je kind gaat vertellen over donorconceptie. En de grote vraag: hoe is het voor mijn kind om zonder vader op te groeien? Naast de donorconceptie is ook de keuze om alleen een kind te willen krijgen een grote verantwoordelijkheid. 

Donorconceptie is meer dan  een manier om zwanger te kunnen worden zonder partner. De donor gaat bij je gezin horen: misschien wil je kind later weten wie de donor is, en hem een keer ontmoeten. Het is belangrijk om daar nu al over na te denken. 

Verlies van de kans om samen een kind te krijgen

Ervoor kiezen om een kind te willen krijgen met hulp van een donor, betekent voor veel vrouwen ook het loslaten van hun wens om samen een gezin te stichten. Voor de een is dat een groot verlies, zij voelt zich alleen, verdrietig en boos. Het is een rouwproces, en dat kost tijd.

Een ander kan het als 'jammer' ervaren, en redelijk de overstap maken naar wat vaak Plan B genoemd wordt. En er zijn ook vrouwen die solomoederschap een aantrekkelijke gezinsvorm vinden.

Afbeelding
wensmoeder

Wie is familie?

Jouw kind wordt straks geboren bij jou, haar moeder. Maar haar familie is groter, en bestaat niet alleen uit de familie waarmee zij opgroeit. Je kind heeft ook nog biologische familie daarbuiten: een donorvader of donormoeder, en misschien ook halfbroers en -zussen.

In de 21e eeuw wordt nog steeds veel waarde toegekend aan genetische verwantschap: je familie. Dat zijn allereerst de mensen met wie je een bloedband hebt. Mensen op wie je lijkt. Hoe vaak hoor je niet zeggen over een kind: ‘hij is sprekend zijn vader’ of ‘zij heeft de ogen van haar moeder’.

In solomoedergezinnen ontstaan door donorconceptie is dat anders. Eén van de ouders met wie het kind een biologische band heeft, is niet aanwezig in het gezin. Dit betekent niet dat je kind zich geen familie van hem voelt en misschien aan hem denkt als 'mijn vader'. Opgroeien zonder vader vraagt van de solomoeder om haar kind hierin te begeleiden. Daarnaast kan je kijken of er een man is (of mannen zijn) in je omgeving die als mannelijk identificatiefiguur iets kan betekenen voor je kind. 

Een donorkind heeft naast het gezin en de familie waarin zij opgroeit, ook een donorvader. En waarschijnlijk ook halfbroers en -zussen. Haar biologische familie reikt verder dan het gezin waarin zij opgroeit. 

Ook als de identiteit van de donor (nog) niet bekend is, is het wel belangrijk dat hij een plek heeft in het gezin. Dat betekent dat er over de donor gepraat mag worden, en een kind vragen kan stellen waar zij eerlijk antwoord op krijgt. 

Blik op de (verdere) toekomst

Nadenken over en bezig zijn met donorconceptie gaat over het stichten van een gezin. De focus in het keuze- en voorbereidingsproces ligt vooral op de donorconceptie en veel minder op ‘het gezin na donorconceptie’. 

Maar kinderen groeien op. Probeer je ook nu eens voor te stellen hoe het zal zijn als je kind 5 jaar is, 8 jaar, 16 jaar, volwassen… Verplaats je eens in het kind op verschillende leeftijden. En probeer je iets voor te stellen van wat donorconceptie op die verschillende leeftijden kan betekenen. 

Als wensouders een keuze maken waar ze zich voldoende comfortabel, vertrouwd en misschien al wel een beetje trots bij voelen, is de kans groot dat een kind dat ook zo ervaart. 

Wat kun je doen?

Lees nu al over gezinnen na donorconceptie, en hoe je met elkaar kunt praten over de donorconceptie

Lees ervaringen van donorkinderen, en let op de verschillen tussen kinderen van ouders die van jongs af aan uit zichzelf met hun kind over de donorconceptie gesproken hebben, en kinderen die pas op een later moment iets durven vragen of van hun ouders gehoord hebben dat zij hulp hebben gehad van een donor.

FacebookTwitterInstagram