Ik heb een spermadonor nodig, wat nu?

Informatie voor wensouders die voor het realiseren van hun kinderwens de hulp van een spermadonor nodig hebben.

Je beseft: geen kind van ons samen

Aan de keuze voor donorconceptie gaat altijd iets vooraf. Je zou het liefst samen met een partner een kind krijgen. Maar dat gaat niet, bijvoorbeeld omdat je partner onvruchtbaar is of drager van een erfelijke aandoening, omdat je partner ook vrouw is of omdat je geen partner hebt.

Dat kan allerlei emoties oproepen: verdriet, boosheid, angst, onzekerheid, …

Je praat erover, met elkaar, met familie, vrienden of anderen.

Misschien heb je behoefte om er met een hulpverlener over te praten. Een gespecialiseerde counselor vind je bij Point netwerk of in het overzicht van hulpverleners op de website van Fiom. 

Afbeelding
Wensouders die hulp van zaaddonor of eiceldonor nodig hebben

Je vraagt je af: hulp van een spermadonor, wat betekent dat?

Een kind krijgen met hulp van een spermadonor betekent dat je kind ook biologische familie heeft buiten je gezin. En dat één van de ouders geen bloedband heeft met het kind en de ander wel. Of dat er geen vader aanwezig is voor je kind.

Ben je wel familie als je hulp hebt gehad van een donor, en welke plek krijgt de donor?

Meer over: wat en wie is familie?

Meer lezen: ervaringen van (wens)ouders

Je verplaatst je in je toekomstige kind

De belangrijkste vraag om jezelf te stellen bij alle stappen die je zet is: wat betekent dit voor mijn/ons toekomstige kind?

Kinderen hebben het recht om te weten hoe ze ontstaan zijn en wie hun biologische ouders zijn. Voor jou/jullie als ouder(s) betekent dat:

  • Ervoor zorgen dat je kind kan weten wie de donor is
  • Van jongs af aan open met je kind over de donor praten
  • Je kind de ruimte en vrijheid geven om in de toekomst de relatie met de donor en eventuele halfbroers en -zussen zelf kleur en vorm te geven

 

Meer over: ervaringen van donorkinderen

Meer over: het belang van openheid

 

Wat donorkinderen tegen wensouders willen zeggen:

Je onderzoekt de mogelijkheden

Anoniem/niet anoniem

Kinderen hebben het recht om te weten wie hun biologische ouders zijn. Daarom is kiezen voor een anonieme donor nooit een goede keuze. In Nederland is anoniem doneren van sperma of eicellen sinds 2004 verboden.

Meer over: anoniem doneren van sperma

 

Nederland/buitenland

Donorconceptie is steeds meer grensoverschrijdend. Wensouders kopen donorsperma in Denemarken of gaan voor behandeling naar het buitenland. 

Deze keuzes kunnen voor het toekomstige kind nadelige gevolgen hebben.

Meer over: donorconceptie en het buitenland 

 

Spermabankdonor/eigen donor

Voor een behandeling met donorsperma zijn er twee mogelijkheden:

  • Je maakt gebruik van een donor die bij een spermabank gedoneerd heeft
  • Je vraagt zelf iemand om donor voor jou te zijn

 

Meer over: donor via spermabank

Meer over: zelf een donor zoeken/vragen

 

We hebben alles voor je op een rijtje gezet:

Je wilt weten hoe het juridisch geregeld is

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)

Als een wensmoeder in een Nederlandse kliniek geïnsemineerd wordt met donorsperma, is de Wdkb van toepassing. Het maakt daarbij niet uit of het donorsperma afkomstig is van een Nederlandse of Deense spermabank of van een eigen donor. 

In de Wdkb staan regels over het bewaren en geven van informatie over donoren. 

Meer over: Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

 

Donorcontract

Als je zelf iemand vraagt om donor voor jou te zijn, en je kiest voor zelfinseminatie, dan is de Wdkb niet van toepassing. In dit geval maak je zelf afspraken met de donor en leg je die vast in een donorcontract. Een gespecialiseerde notaris of familierechtadvocaat kan daarbij helpen.

Meer over: donorcontract

 

Je maakt de balans op

Je kiest voor een donor via de spermabank

Hiervoor meld je je bij één van de fertiliteitsklinieken in Nederland. Er zijn 8 klinieken met een eigen spermabank. Omdat de vraag naar donorsperma groter is dan het aanbod, zijn er wachtlijsten.

Je kunt ook behandeld worden met donorsperma van een buitenlandse spermabank.

Overzicht van fertiliteitsklinieken in Nederland

Behandeling met sperma van een buitenlandse spermabank

 

Je gaat zelf iemand zoeken/vragen om donor te zijn

Een bekende donor kan iemand uit je eigen vrienden- of kennissenkring zijn. Maar ook iemand met wie je via een (online) oproep, of door bemiddeling van een gemeenschappelijke kennis in contact komt. 

Meer over: bekende donor

 

Drie wensmoeders over hun afwegingen

 

Je kiest niet voor donorconceptie

Na het lezen van alle informatie en kijken/luisteren naar ervaringen van donorkinderen, besluit je dat donorconceptie niet bij jou/jullie past. Ook dat is een waardevolle uitkomst. 

Misschien wil je naar andere manieren kijken om ouder(s) te worden van een kind, zoals pleegzorg of adoptie.

Misschien kom je tot het inzicht dat een leven zonder eigen kinderen voor jou/jullie ook een fijn en zinvol leven kan zijn. 

 

Heb je behoefte aan begeleiding bij het maken van de keuze voor donorconceptie of bij het accepteren van je ongewenste kinderloosheid, dan kun je terecht bij een gespecialiseerde counselor. Deze vind je bij Point netwerk of in het overzicht op de Fiom website. Ook bij fertiliteitsklinieken zijn counselors werkzaam.