Open zijn over donorconceptie

in een vader/moeder gezin

Openheid over donorconceptie is belangrijk. Maar het geeft bij ouders vaak gevoelens van onzekerheid. Je denkt dan misschien weer aan hoe graag je een kind had willen krijgen van wie jullie allebei ook biologische de ouder zijn. Of jullie denken verschillend over openheid omdat je jezelf of de ander wilt beschermen voor lastige gevoelens.

Jullie zijn straks een gezin met een vader, een moeder en een kind. Aan de buitenkant ziet niemand dat jullie hulp hebben gehad van een donor. Je bent misschien bang dat mensen jullie niet allebei als volwaardige ouders zullen zien als je vertelt over de donor. Of dat ze daar nare dingen over zeggen tegen jullie, en ook tegen je kind

Dan kan je denken: ik vertel het maar niet. Niemand ziet het.

Donorconceptie, praat erover!

De band tussen ouder en kind is gebaseerd op liefde, veiligheid en vertrouwen. Dat kan niet zonder eerlijk en open te zijn over de donorconceptie. Bovendien is weten van wie je afstamt een mensenrecht.

In het Kinderrechtenverdrag staat dat kinderen het recht hebben om te weten wie hun (biologische) ouders zijn. Of een kind in de toekomst daadwerkelijk wil weten wie haar donorvader of -moeder is, is aan het kind zelf. De één wil dat graag, de ander zegt niet geïnteresseerd te zijn, weer een ander wil dit pas later in haar leven weten, bijvoorbeeld als zij zelf kinderen krijgt.

Kinderen kunnen alleen gebruik maken van dit recht als hun ouders hun verteld hebben dat zij verwekt zijn met hulp van een donor. Naast openlijk praten over de donorconceptie, kunnen ouders hun kind de weg wijzen hoe zij informatie over de identiteit van de donor kunnen krijgen.

FacebookTwitter