Gezin na donorconceptie

Een gezin dat gevormd wordt met hulp van een spermadonor of eiceldonor is een gewoon gezin, maar ook een beetje anders: het kind heeft biologische familie buiten het gezin. En één van de ouders heeft geen bloedband met het kind, en de andere wel.

  • Familie ben je niet alleen als je genetisch verwant bent. De niet-biologische ouder is net zoveel ouder als ouder die wel een bloedband heeft met het kind. En de donorvader of donormoeder is ook familie van het kind. De grenzen van ‘wie is familie’ verschuiven.
  • De band tussen ouder en kind is gebaseerd op liefde, veiligheid en vertrouwen. Dat kan niet zonder eerlijk en open te zijn over de donorconceptie. Bovendien is weten van wie je afstamt een mensenrecht.
  • Door van jongs af aan met je kind in gesprek te gaan over de donorconceptie, ontstaat er een sfeer van openheid en vertrouwen, en zal een kind zich ook veilig voelen om vragen te stellen.
  • Voor ouders van (jong)volwassen donorkinderen die nog leven met een geheim, is het goed om te weten dat het nooit te laat is om kinderen alsnog over hun ontstaansgeschiedenis te vertellen. Dat vraagt wel om moet en een goede voorbereiding.
Afbeelding
Kinderen krijgen dankzij de hulp van een zaaddonor

Meer lezen

Delen op: FacebookTwitter