Open zijn over donorconceptie

in een solomoedergezin

Ieder kind heeft twee biologische ouders. Een kind heeft het recht om te weten wie dat zijn. In een solomoedergezin heeft een kind een moeder en is de biologische vader niet aanwezig. Dat roept vragen op. 

Openheid over donorconceptie is belangrijk. Maar het kan ook gevoelens van onzekerheid geven. Jouw kind groeit straks op zonder vader. Hoe zal dat voor haar zijn? Hoe zal de buitenwereld reageren?

Donorconceptie, praat erover!

De band tussen ouder en kind is gebaseerd op liefde, veiligheid en vertrouwen. Dat kan niet zonder eerlijk en open te zijn over de donorconceptie. Bovendien is weten van wie je afstamt een mensenrecht.

In het Kinderrechtenverdrag staat dat kinderen het recht hebben om te weten wie hun (biologische) ouders zijn. Of een kind in de toekomst daadwerkelijk wil weten wie haar donorvader of -moeder is, is aan het kind zelf. De één wil dat graag, de ander zegt niet geïnteresseerd te zijn, weer een ander wil dit pas later in haar leven weten, bijvoorbeeld als zij zelf kinderen krijgt.

Kinderen kunnen alleen gebruik maken van dit recht als hun ouders hun verteld hebben dat zij verwekt zijn met hulp van een donor. Naast openlijk praten over de donorconceptie, kunnen ouders hun kind de weg wijzen hoe zij informatie over de identiteit van de donor kunnen krijgen.

FacebookTwitter