Subsidieregeling KID

De Subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsperma vergoedt de behandeling van vrouwen zonder mannelijke partner. Bij alleenstaande vrouwen of vrouwen in een vrouw-vrouw relatie is er geen sprake van een medische indicatie. Daarom kunnen zij geen beroep doen op de zorgverzekering.

Wat wordt er vergoed vanuit de Subsidieregeling KID?

De Subsidieregeling KID financiert de behandeling met donorsperma voor vrouwen zonder mannelijke partner. Het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek en counseling/nazorg gesprekken vallen ook onder de subsidieregeling.

Onder KID (kunstmatige inseminatie met donorsperma) wordt ook IUI (intra-uteriene inseminatie) verstaan, een behandeling waarbij het donorsperma in de baarmoederholte wordt ingebracht.

Er worden maximaal 12 KID-behandelingen vergoed. Als er dan nog geen zwangerschap is ontstaan, is er voor verdere behandeling sprake van een medische indicatie. KID-behandelingen op medische indicatie worden vergoed vanuit de zorgverzekering.

De kosten van rietjes met donorsperma vallen niet onder de subsidieregeling, en moeten zelf betaald worden.

Wie kunnen er gebruik maken van de Subsidieregeling KID?

De Subsidieregeling KID is bedoeld voor vrouwen zonder mannelijke partner die zwanger willen worden door inseminatie met donorsperma.

Ook vrouwen met een bekende donor die kiezen voor inseminaties in een kliniek, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Moet ik zelf de subsidie aanvragen?

De subsidie wordt gegeven aan Nederlandse klinieken die KID-behandelingen uitvoeren. Vrouwen hoeven dus niet zelf subsidie aan te vragen.

Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling, betalen vrouwen een eigen bijdrage van € 192,50 (bedrag voor 2021). Dit bedrag is gebaseerd op de helft van het eigen risico bij de Ziektekostenverzekering. Als de hoogte van het eigen risico bij de ziektekostenverzekering verandert, zal ook de hoogte van de eigen bijdrage voor de subsidieregeling worden aangepast.

Sinds wanneer bestaat de Subsidieregeling KID?

Begin 2019 zijn er vragen ontstaan over de vergoeding van KID-behandelingen voor vrouw-vrouw stellen en alleenstaande vrouwen. De minister voor Medische Zorg en het Zorginstituut hebben toen duidelijk gemaakt dat behandelingen zonder medische indicatie niet vergoed worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Toch gebeurde dat wel tot die tijd.

De minister heeft een tijdelijke overgangsregeling gemaakt voor 2019. In de regeling stond dat zorgverzekeraars KID-behandelingen zonder medische indicatie bleven vergoeden.

Per 1 januari 2020 werd de Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorzaad van kracht.

De officiële naam van deze regeling is Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen. De regeling geldt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025. Vóór 1 januari 2025 wordt de subsidieregeling geëvalueerd en wordt er nagedacht of deze subsidieregeling nog steeds een goede manier is om kosten voor een KID-behandeling zonder medische indicatie te vergoeden.

FacebookTwitterInstagram