Kiezen voor een bekende spermadonor

Bij donorconceptie met een bekende spermadonor, hebben de wensouders en de donor direct contact met elkaar. Zij maken zelf afspraken met elkaar, over onderzoeken, behandeling en hoe het contact tussen donor en kind zal zijn. Het is verstandig om deze afspraken in een donorovereenkomst vast te leggen. Een advocaat of notaris kan hierbij helpen.

Spermadonor vinden - spermadonor worden

Wensouders en spermadonor kunnen bekenden van elkaar zijn: vrienden, kennissen, familie, collega’s. De wensouders hebben een bekende gevraagd om donor te zijn, of de donor heeft zich aan hen aangeboden. 

Donor en wensouders kunnen ook met elkaar in contact komen via een (online) oproep of aanbod, of door bemiddeling van een gemeenschappelijke kennis. Zo’n gemeenschappelijke kennis kan net wat meer vertrouwen geven dan een totaal vreemde man.

Een spermadonor via internet

Van de mannen die zich online aanbieden om spermadonor te zijn, doet een groot deel dat om verkeerde redenen. Zij willen seks, of zoveel mogelijk vrouwen zwanger maken. Online zoeken naar een donor kan, maar wensouders moeten voorzichtig zijn en voorzorgsmaatregelen nemen.

Leer de donor eerst heel goed kennen! Breng tijd met elkaar door en stel veel vragen. Het kind gaat tenslotte voor 50% bestaan uit zijn genen. 

Er zijn donoren die bij heel veel meer wensouders doneren of hebben gedoneerd. Soms zijn er al wel 100 of meer kinderen. Deze 'multi'-donoren maken misbruik van de kinderwens van wensouders. Deze donoren zijn vaak niet bereid om mee te werken aan het opstellen van een donorovereenkomst bij een advocaat of notaris. Daar moeten zij namelijk hun identiteitsbewijs laten zien.

Van kennismaking tot donorovereenkomst

Een ‘bekende donor’ is een donor die niet staat ingeschreven bij een spermabank. Deze donor doneert voor één of meer vrouwen die hij kent. Een ‘bekende donor’ wordt ook wel ‘persoonlijke donor’, ‘eigen donor’ of ‘C-donor’ genoemd.

Voor een man donor kan worden bij een spermabank en gaat doneren, wordt hij uitgebreid medisch en psychologisch onderzocht. Hij wordt geregistreerd bij de Stichting Donorgegevens, en regels over het beheren en verstrekken van informatie over de donor zijn vastgelegd in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Bij een bekende donor moeten wensouders zich zelf een oordeel vormen over de geschiktheid van een mogelijke donor. Bovendien is de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting niet van toepassing. Als je met de donor hulp vraagt bij een kliniek voor het insemineren, valt de donor wel onder deze wet en wordt geregistreerd.
Wensouder(s) en donor maken samen afspraken.

Neem de tijd om elkaar écht te leren kennen. In gesprekken met een mogelijke donor moet het in ieder geval gaan over:

  • Zijn motivatie
  • De wensen en verwachtingen, van de wensouders en van de donor
  • Openheid rondom de donorconceptie naar het kind en naaste omgeving
  • Erfelijke aandoeningen en SOA/HIV test
  • Inseminaties: thuis of in het ziekenhuis

 

Als wensouders en donor na een periode van kennismaken besluiten met elkaar in zee te gaan, is het belangrijk om een donorovereenkomst op te stellen. In een donorovereenkomst schrijven zij op wat ze met elkaar afspreken. Het is zinvol (maar niet verplicht) om deze donorovereenkomst samen met een notaris of gespecialiseerde jurist te maken.

Insemineren

Een behandeling met het sperma van een bekende donor kan heel goed zelf thuis gedaan worden. De donor produceert zijn sperma in een potje en de wensmoeder brengt het met een spuitje in. Hier lees je meer over aandachtspunten bij en uitvoering van zelfinseminatie.

Niet iedereen vindt thuisinseminatie een prettig idee. Er kunnen ook praktische redenen zijn waarom thuisinseminatie geen optie is. In dat geval kunnen wensouders met hun donor naar een ziekenhuis gaan voor behandeling. 

Als de behandeling met het sperma van een bekende donor in een kliniek plaatsvindt, wordt de donor – net als een identificeerbare donor – geregistreerd bij de Stichting Donorgegevens. Dit is verplicht. De donor moet – net als de identificeerbare donor – een contract ondertekenen en een donorpaspoort invullen.

Bij behandeling in een kliniek met een bekende donor kan er met vers of met ingevroren sperma gewerkt worden. Dit verschilt per situatie en per kliniek. In een kliniek waar sperma eerst moet worden ingevroren, geldt er net als bij een identificeerbare donor een wachtperiode van 6 maanden voor het sperma gebruikt mag worden.

FacebookTwitterInstagram