Op 4 juli 2017 heeft toenmalig minister van VWS Edith Schippers het 'Actieplan ondersteuning donorkinderen' gepubliceerd. Dit actieplan is gemaakt samen met de Stichting Donor Detectives NL/BE, Stichting Donorkind, Defence for Children, Fiom en Stichting Donorgegevens kunstmatige bevruchting.

 

De 7 punten van het actieplan

1. Anonimiteit versus bekendheid van donoren van voor 2004

Vóór de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting die in 2004 van kracht werd, konden donoren ook anoniem doneren. Klinieken is gevraagd om hun anonieme donoren te vragen of zij niet toch hun identiteit bekend wilden maken als donorkinderen daarom zouden vragen. Niet alle klinieken hebben dit gedaan.

Minister Schippers stuurt samen met de voorzitter van de Stichting donorgegevens een brief naar de fertiliteitsklinieken. Zij zal hen vragen om contact op te nemen met de donoren. Aan de donoren zou expliciet gevraagd moeten worden of zij anoniem willen blijven of zich bekend willen maken. Daarbij moet genoemd worden dat donorkinderen zijn die zoeken naar de identiteit van hun donorvader.

 

2. Communicatieplan

Alle partijen zullen samen met het Ministerie van VWS een communicatieplan opstellen. Belangrijke punten daarin zijn:

  • Een oproep aan anonieme donoren om zich bekend te maken
  • Een oproep aan ouders om hun kinderen van jongs af aan te vertellen dat ze een donorkind zijn

 

3. Matchen op basis van DNA

Op 2 juni 2017 heeft minister Edith Schippers een oproep gedaan aan donoren om een tweede goede daad te doen door zich bekend te maken en hun DNA beschikbaar te stellen.

De minister stelt geld beschikbaar zodat donoren zich kostenloos kunnen inschrijven bij de KID DNA-databank van Fiom. Een besluit over de vergoeding voor donorkinderen laat zij over aan het nieuwe kabinet.

 

4. Ondersteuning van ouders bij het informeren van hun kind

De behoefte van (wens)ouders aan counseling moet geïnventariseerd worden. Hierbij wordt het onderzoek naar psychosociale begeleiding en counseling van (wens)ouders, donorkinderen en spermadonoren dat uitgevoerd wordt door UvA en AMC betrokken. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de zomer van 2017 verwacht.

 

5. Wijziging van de wet

De minister start met de voorbereiding van een wetswijziging. Belangrijke punten daarbij zijn:

  • Het matchen van halfbroers en -zussen wordt expliciet ook een taak van de Stichting donorgegevens. Alleen als er matches zijn en de donorkinderen dit zelf willen.
  • Er wordt een donorkind toegevoegd aan het bestuur.
  • Er zal toezicht gehouden worden op het maximaal aantal kinderen per donor.

 

6. Genetische afwijkingen

De minister gaat samen met de Inspectie, de Stichting donorgegevens, de beroepsgroep en belangenorganisaties bekijken hoe er omgegaan wordt met genetische afwijkingen die bij donorkinderen gevonden worden, of daar iets aan verbeterd moet worden, en zo ja hoe.

 

7. Toezicht op de klinieken

In 2016 heeft de Inspectie vastgesteld dat de werkwijze, de registratiesystemen en de dossiervoering bij de onderzochte fertiliteitsklinieken betrouwbaar zijn (zie ook: Van donor tot donorkind).

De Inspectie wordt betrokken bij de uitvoering van dit actieplan.

 

Volledige document

Actieplan ondersteuning donorkinderen, 4 juli 2017.


FacebookTwitter