De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft alle zeventien fertiliteitsklinieken waar gewerkt wordt met gedoneerd sperma of gedoneerde eicellen onderzocht. De onderzoeksvraag was: is de informatie over de afkomst van een donorkind betrouwbaar?

Het onderzoek werd gedaan in 2015 en 2016. Eén van de aanleidingen voor het onderzoek waren berichten over het voormalige Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht, waar dossiers niet zouden kloppen.

Proces van ‘aanmelding donor’ tot ‘geboorte kind’

Sinds 2004 geldt de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Het doel van deze wet is dat een donorkind later gegevens over haar afkomst kan krijgen. Dat betekent dat klinieken waar de wensmoeder behandeld wordt, belangrijke informatie moet registreren. Er moeten ook duidelijke afspraken gemaakt worden met de donor en de wensouder(s). En er moet goed samengewerkt worden door de arts, het laboratorium en andere mensen of organisaties die erbij betrokken zijn.

De Inspectie heeft het hele proces van ‘aanmelding donor’ tot ‘geboorte kind’ onderzocht.

Conclusie: meestal gaat het goed

De conclusie van het onderzoek is dat er goed wordt samengewerkt. De klinieken leggen gegevens van donoren, ontvangers en ontstane zwangerschappen goed vast in dossiers, en zij registreren deze gegevens in het donorregister.

Maar niet overal ging het goed. Een aantal klinieken moesten voor 1 augustus 2016 maatregelen nemen om hun werkwijze te verbeteren.

De Inspectie heeft ook gezien dat er op veel verschillende manieren gewerkt wordt. Dat komt omdat een formulering in de wet op verschillende manieren uitgelegd kan worden of omdat er geen duidelijke regels zijn.

De Inspectie zegt dat de problemen met de dossiers bij het voormalige Medisch Centrum Bijdorp een uitzondering zijn.

 

Volledige rapport

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Van donor tot donorkind: ketenzorg en registratiesystematiek in de huidige Nederlandse fertiliteitsklinieken op orde Eindrapport van het inspectieonderzoek naar de ketenzorg in fertiliteitsklinieken bij kunstmatige donorbevruchting, september 2016


FacebookTwitter