10 mei 2023

Tweede Kamer stemt vóór aanpassing van de Wdkb

Op 9 mei 2023 stemde de Tweede kamer over een voorstel om de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting te wijzigen. Dit voorstel is aangenomen. 

De belangrijkste veranderingen in de Wdkb

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Donoren krijgen een donorcode en wensmoeders krijgen een moedercode. Omdat deze codes op één centraal punt uitgegeven en geregistreerd worden, kan het maximum aantal kinderen per donor beter bewaakt worden. Dit maximum is vastgesteld op 12 vrouwen/gezinnen per donor. Een donor kan ook kiezen voor minder.
  • Donorkinderen kunnen als zij dat willen in contact worden gebracht met halbroers en -zussen (die dat ook willen). Dat gebeurt nu al wel, maar stond nog niet in de wet.
  • Als er bij de donor een erfelijke aandoening wordt gevonden, worden donorkinderen daarover actief en als het kan direct geïnformeerd
  • Donorkinderen worden meer betrokken bij de uitvoering van de Wdkb: één van de bestuursleden van de Stichting donorgegevens moet een donorkind zijn.
  • De Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt College donorgegevens kunstmatige bevruchting.
Afbeelding
omslag tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Evaluatie en leeftijdsgrenzen

Op 12 april 2023 was het Kamerdebat over de voorgestelde wijziging. Een aantal Kamerleden diende toen ook amendementen in. Een amendement is een voorstel van één of meer Tweede Kamerleden om een wetsvoorstel aan te passen.

Een amendement om de wet iedere vijf jaar te evalueren is aangenomen. 

Een amendement om nu al de leeftijdsgrenzen uit de wet te halen, is niet aangenomen. Begin januari 2023 is er een onderzoeksrapport gepubliceerd waarin dat geadviseerd werd.

 

Meer over de wijziging van de wet en de ingediende amendementen op de website van de Tweede Kamer

Vragen aan de regering

Naast de wijziging van de Wdkb is er ook een aantal moties aangenomen. In een motie vragen Kamerleden aan de regering om iets te doen. 

Nu wordt aan de regering gevraagd om dingen te onderzoeken: 

  • waarom is er in Nederland een tekort aan sperma- en eiceldonoren, en kan er een centrale wachtlijst  komen zodat er meer inzicht is in de wachttijd
  • wat doen andere landen (waar net als in Nederland anoniem doneren verboden is) om activiteiten van buitenlandse klinieken te beperken 

 

En er is aan de regering gevraagd om in Europees verband afspraken te maken over toezicht op het maximumaantal kinderen per donor en de uitwisseling van persoonsidentificerende gegevens.

 

Meer over ingediende moties op de website van de Tweede Kamer

FacebookTwitter

Anderen zochten ook op
wet- en regelgeving