Financiële aspecten behandeling met donor-eicellen

Bij de vergoeding van de kosten van een behandeling met donor-eicellen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • De behandeling van de wensmoeder
  • De benodigde eicellen

 

De behandeling van de wensmoeder wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. De kosten voor donoreicellen moeten zelf betaald worden.

Vergoeding behandeling vanuit de zorgverzekering

De behandeling van de wensmoeder wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. 

In het basispakket van de zorgverzekering is zorg die nodig is om zwanger te worden opgenomen. Er zijn wel regels: zorg wordt vergoed voor vrouwen tot en met 42 jaar. Voor IVF (reageerbuisbevruchting) geldt dat er maximaal 3 pogingen vergoed worden.

Iedere verzekerde betaalt zelf een bijdrage in de vorm van het eigen risico. Het verplicht eigen risico is € 385 (in 2022). Je kunt vrijwillig voor een hoger eigen risico kiezen, dan hoef je minder premie te betalen.

Het is afhankelijk van je zorgverzekeraar en het type polis waar jij terecht kunt voor behandeling. Informeer daarom altijd zelf bij jouw zorgverzekeraar om zeker te weten op welke vergoeding jij recht hebt.

Wat kosten donor-eicellen bij een Nederlandse eicelbank?

Bij een eicelbank krijgt de wensmoeder de beschikking over 4 eicellen die bevrucht worden. De kosten hiervoor zijn ca. € 2400. Als er meer dan één embryo ontstaat, kunnen deze ingevroren worden. Hiermee heb je op een later moment nog een zwangerschapskans.

Wat zijn de kosten als je kiest voor een bekende eiceldonor?

Een vrouw die eicellen wil doneren moet een IVF-behandeling ondergaan. De eiceldonor krijgt hier in principe geen vergoeding voor vanuit haar zorgverzekering.

Wensouders en eiceldonor maken onderling afspraken over kosten, zoals ziektekosten, eigen risico en reiskosten. Het is bij wet verboden om voor het doneren van eicellen een vergoeding te vragen of te ontvangen. Gemaakte kosten mogen uiteraard vergoed worden.

Als de wensmoeder voor vergoeding van behandeling in aanmerking komt, kunnen soms de kosten die gemaakt worden voor de donor ook gedeclareerd worden bij de zorgverzekering van de wensmoeder. Bespreek dit met je behandelend arts en je zorgverzekeraar.

FacebookTwitter