Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

In de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting staan regels over het beheren en verstrekken van informatie over donoren. Het gaat over bevruchting met donorsperma of donoreicellen. Het doel van de wet is om te zorgen dat het kind dat geboren wordt uit deze bevruchting, de identiteit van de donor kan leren kennen.

De Wet donorgegevens is van toepassing als je gebruik maakt van een sperma- of eiceldonor via een kliniek. Bij donorconceptie met een bekende donor geldt deze wet niet. In dat geval maken (wens)ouders en donor zelf afspraken, en leggen deze vast in een donorovereenkomst.

Wat staat er in de Wet donorgegevens?

Gegevens bewaren

De kliniek is verplicht om de gegevens van de donor aan te leveren aan de Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting, kortweg Stichting Donorgegevens. De Stichting Donorgegevens beheert deze gegevens.

Ook de naam, geboortedatum en woonplaats van de moeder worden bij de Stichting Donorgegevens geregistreerd. 

Gegevens opvragen

Een kind van 12 jaar of ouder kan sociale en fysieke gegevens van de donor opvragen. Dit is informatie over hoe de donor eruit ziet, zijn persoonlijkheid, de opleiding die hij gedaan heeft en het werk dat hij doet, en waarom hij (of zij) donor is. Deze gegevens staan in een donorpaspoort. De naam van de donor staat er niet in. 

Ouders krijgen een bericht als hun kind een aanvraag doet. Als het kind nog geen 12 jaar is, kunnen haar ouder(s) deze gegevens opvragen. 

De gegevens kunnen worden aangevraagd bij de Stichting Donorgegevens.

Deze informatie wordt per post verstuurd.

Een kind van 16 jaar of ouder kan persoonsidentificerende informatie van de donor opvragen. Dit zijn de naam, geboortedatum en woonplaats van de donor. 

Deze gegevens worden aan het kind gegeven nadat de donor schriftelijk heeft laten weten dat hij (of zij) dit goed vindt. Als de donor bezwaar maakt tegen het geven van deze informatie, dan wordt gekeken of de donor voldoende argumenten (zwaarwegende belangen) heeft om deze belangrijke gegevens niet aan het kind te geven. 

Als de donor het goed vindt dat zijn gegevens bekend worden gemaakt aan het kind, dan worden de gegevens eerst aan Fiom doorgegeven. Een hulpverlener van Fiom neemt contact op met het kind om de informatie over de donor door te geven. De hulpverlener vraagt ook of het kind misschien contact wil met de donor. Als het kind en de donor dit allebei willen, kan er een ontmoeting georganiseerd worden. Deze ontmoeting kan worden begeleid, bijvoorbeeld door een hulpverlener van Fiom.

De donor is niet verplicht om een ontmoeting met een kind te hebben. Hij weet dat 'zijn' donorkinderen weten wie hij is, en dat zij contact met hem kunnen zoeken.

Als de donor is overleden of onvindbaar is, kan de familie van de donor alsnog instemmen met het verstrekken van de gegevens aan het kind. 

De gegevens kunnen worden aangevraagd bij de Stichting Donorgegevens.

 

De hele tekst van de wet kun je hier lezen.

Wat gaat er mogelijk veranderen in de wet?

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting geldt sinds 1 juni 2004. De wet is twee keer geëvalueerd, in 2012 en in 2019. Beide keren zijn er adviezen gegeven voor verbetering van uitvoering van de wet. In 2020 is er een voorstel gemaakt om de wet aan te passen. Organisaties en burgers hebben de mogelijkheid gehad om op het voorstel te reageren.

De belangrijkste wijzigingen in het concept-wetsvoorstel:

  • Het maximale aantal wensmoeders per donor centraal bewaken. Dit maximum is vastgesteld op 12 vrouwen/gezinnen per donor.
  • Vastleggen dat halfbroers en -zussen die dat willen met elkaar in contact kunnen komen (dat gebeurt nu al, maar staat nog niet in de wet)
  • Een donorkind moet deel gaan uitmaken van het bestuur van de Stichting Donorgegevens voor meer betrokkenheid van donorkinderen bij de uitvoering van de Wet donorgegevens.
  • Medische gegevens van de donor worden niet meer vastgelegd bij de Stichting Donorgegevens. Daarmee vervalt ook de mogelijkheid voor de huisarts om de medische gegevens op te vragen.

 

Hier is de voortgang van dit voorstel tot wijziging van de wet te volgen.

FacebookTwitter

Anderen zochten ook op
wet- en regelgeving