Evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

01 september 2012
eiceldonatie embryodonatie spermadonatie
Terug naar het overzicht

Dit rapport bevat de resultaten van de eerste evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) en de tweede evaluatie van de Embryowet.

De centrale vraag van het onderzoek was: in hoeverre worden de doelstellingen van beide wetten gerealiseerd? En: is er sprake van knelpunten en (ongewenste) neveneffecten, in het bijzonder gelet op de ontwikkelingen in de praktijk, maatschappij en medische wetenschap?

Op basis van de resultaten van het onderzoek, wordt een aantal aanbevelingen gedaan.

De wetten zijn afzonderlijk geëvalueerd. Onderzoekers hebben ook gekeken naar raakvlakken van de Embryowet en de Wdkb. Daarbij is ook andere wetgeving betrokken, zoals de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, het familierecht en Europese wetgeving.

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) is in 2004 in werking getreden. Dit is de eerste evaluatie van deze wet. Onderzoekers zijn ingegaan op ethische vragen en dilemma's waarmee de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting bij toepassing van de wet te maken krijgt. 

Embryowet

De Embryowet is in 2002 in werking getreden. Dit is de tweede evaluatie van de Embryowet. Onderzoekers hebben naar de wet gekeken in het licht van ontwikkelingen in de klinische praktijk en de medische wetenschap. Ook zijn protocollen bekeken en hebben zij een vergelijking gemaakt met relevante wetgeving in het buitenland.

 

Volledige rapport

Evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, ZonMw, september 2012

 

 


FacebookTwitter