Donorkind Maria heeft 60 halfbroers en -zussen: 'Ik ben een soort massaproduct'

02 december 2022
contact donorkind-donor-ouder-halfjes spermadonatie
Terug naar het overzicht

Volgend de richtlijnen mochten er niet meer dan 25 kinderen per donorvader verwekt worden. Ziekenhuis Rijstate maakte fouten: er blijken veel meer kinderen verwekt te zijn. Maria heeft volgens de administratie van het ziekenhuis 60 halfbroers en -zussen.

Rechtszaak

Eind jaren '90 koos de moeder van Maria ervoor om met hulp van een spermadonor zwanger te worden. De donor was een identificeerbare donor: haar kind zou als zij 16 jaar was zijn identiteit mogen weten.

Toen de donor hoorde van het hoge aantal nakomelingen, heeft hij zijn status van 'identificeerbaar' veranderd naar 'anoniem'. Dat kon omdat hij voor 2004 gedoneerd had.

Maria en haar moeder hebben vijf jaar lang een rechtszaak gevoerd om de identiteitsgegevens van de donor te krijgen. Uiteindelijk is dat gelukt.

Hoe is dat: zo veel halfbroers en -zussen?

Maria voelt zich een soort massaproduct. Zij vindt het moeilijk te bevatten dat er zo veel halfbroers en -zussen zijn. Ze vindt het ook een naar idee dat zij nooit zal weten wíe het zijn, want het ziekenhuis wil geen rol spelen in het contact leggen tussen de kinderen. 

Dat ik zóveel halfbroers en -zussen heb, vind ik verschrikkelijk en tegelijkertijd wil ik weten wíe het zijn.
Maria
donorkind

Maria is zelf op zoek gegaan naar halfbroers en -zussen door zich in te schrijven bij internationale DNA databanken. Inmiddels heeft zij contact met negen 'halfjes'.


FacebookTwitter