2 jaar 6 maanden geleden

Rijnstate hoeft identiteit van donor K34 niet bekend te maken

Het Rijnstate ziekenhuis hoeft de identiteit van donor K34 niet bekend te maken aan Maria. Dat heeft de rechter gezegd. Maria (22) was naar de rechter gestapt omdat zij wil weten wie haar biologische vader is.

Het recht om te weten wie je vader is

De rechter heeft wel gezegd dat Maria ‘in beginsel’ het recht heeft om te weten wie haar biologische vader is. De identiteitsgegevens van de donor kunnen pas aan haar gegeven worden, als er een afweging is gemaakt tussen de belangen van Maria en de belangen van de donor. Omdat de donor geen partij is in deze zaak, kan de rechtbank deze afweging niet maken.

Aanpassing van de wet nodig

In de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, die sinds 2004 geldt, staat dat als de donor zijn identiteit toch niet bekend wil maken, er een belangenafweging moet komen. De rechter vindt dat ook kinderen die voor 2004 met zaad van een donor zijn verwekt recht hebben op een belangenafweging. De wet zal op dit punt aangepast moeten worden.

De moeder van Maria koos eind jaren negentig heel bewust voor een identificeerbare donor. Zij vond het belangrijk dat haar kind zou kunnen weten wie de donor is. K34 was een donor die zich bekend wilde maken. Bij de invoering van de wet die anoniem doneren verbiedt, in 2004, heeft donor K34 zich bedacht, en laten weten toch anoniem te willen zijn.

Meer over deze zaak:

 

Kamervragen

Op 29 maart 2021 heeft Ockje Tellegen, kamerlid voor de VVD, kamervragen gesteld aan minister De Jonge. Op 19 april 2021 heeft de minister deze vragen schriftelijk beantwoord: Het bericht ‘Ziekenhuis hoeft identiteit zaaddonor niet prijs te geven’

FacebookTwitter