Deze vrouwen hebben geen man, wel een kind

04 maart 2018
spermadonatie
Terug naar het overzicht

Niet iedere vrouw vindt op tijd een man om baby’s mee te maken. En niet iedere vrouw wíl er een man bij. Een artikel met achtergronden bij de keuze voor 'bewust alleenstaand moederschap' met portretten van zes vrouwen die in hun eentje moeder werden. 

Een kind met hulp van een donor

Hoeveel vrouwen moeder worden met hulp van een donor, is niet bekend. Wel bestaan er gegevens waaruit iets is op te maken.

De Nederlandse spermabanken willen geen gegevens verstrekken, ’s werelds grootste spermabank, Cryos, in Denemarken, licht een tipje van de sluier op. Van de duizenden vrouwen die bij Cryos staan ingeschreven, heeft 47 procent geen partner. De meesten zijn hooggeschoold. Het gaat om de gegevens van vrouwen uit de hele wereld; Cryos ziet geen reden om aan te nemen dat Nederland van de trend afwijkt.

Opvallend is de leeftijd van de alleengaande wensmoeders. Verreweg de grootste groep is ouder dan 35. Een kwart zit zelfs boven de 40. Dat bevestigt de gedachte dat ‘bewust’ niet zozeer staat voor ‘gewenst’ als wel voor ‘dan maar’ alleenstaande moeder.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijzen ook in die richting. Hoofddemograaf Jan Latten: ,,Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het percentage singles dat haar eerste kind krijgt.’’

 

Volledige artikel

Sanne van der Kolk, 'Deze vrouwen hebben geen man, wel een kind', in: AD, 4 maart 2018


FacebookTwitter