Wat elke professional moet weten over donorconceptie

Op 10 november 2023 organiseert het Landelijk informatiepunt donorconceptie een online symposium:

Wat elke professional moet weten over donorconceptie

Voor alle professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen, ouders of gezinnen, en de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen

 

Deelname is gratis en aanmelden is mogelijk vanaf 2 oktober 2023

Doel

Vergroten van donorconceptie-sensitiviteit onder professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen, ouders en gezinnen, zodat betrokkenen bij donorconceptie zich gezien, veilig en begrepen voelen. 

Na afloop van dit symposium:

 • Zijn deelnemers zich ervan bewust dat donorconceptie geen eenmalige gebeurtenis is, maar een leven lang doorwerkt: kinderen en ouders worden er regelmatig direct of indirect mee geconfronteerd
 • Hebben deelnemers kennis over de mogelijkheden die er zijn, hoe donorconceptie in Nederland geregeld is en het belang van openheid naar kinderen en omgeving
 • Kunnen deelnemers zich inleven in wat donorconceptie kan betekenen voor kinderen, ouders en gezinnen
 • Zijn zij zich meer bewust van waar in hun werk donorconceptie een rol speelt, en beschikken zij over concrete handvatten om met ouders en kinderen het gesprek aan te gaan 
 • Weten zij waar voor ouders en kinderen aanvullende informatie/hulp/ondersteuning rondom donorconceptie te vinden is

Programma

Wat is donorconceptie en hoe is het in Nederland geregeld?

Bij donorconceptie hebben ouders hulp van een spermadonor of eiceldonor nodig om een kind te kunnen krijgen. Het belang van het kind moet daarbij voorop staan: geen anonieme donor, openheid naar kinderen in elke levensfase en ruimte om de relatie met de donor en halfbroers en -zussen vorm te geven.

 • Wie maken er gebruik van donorconceptie?
 • Wat zijn de mogelijkheden bij de keuze van een donor?
 • Wat is er geregeld in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting?

 

Gezin na donorconceptie

In gezinnen die gevormd zijn met hulp van een spermadonor of eiceldonor is één van de ouders niet genetisch verwant aan het kind, en heeft het kind ook familie buiten het gezin waarin het opgroeit. In de ideale situatie kan daar open over gesproken worden. In de praktijk blijkt dat vaak moeilijk te zijn. 

 • Welke invloed heeft de donorconceptie op hechting, loyaliteiten en gevoelens van de gezinsleden?
 • Hoe gaan ouders en kinderen om met de ontstaansgeschiedenis van het gezin?
 • Welke positie krijgt de donor daarin?

 

Het perspectief van het kind

Hoe opener ouders tijdens de opvoeding met hun kinderen kunnen praten over hun ontstaansgeschiedenis en de donor erbij kunnen laten horen, des te minder problemen zullen kinderen op volwassen leeftijd ervaren. Ook hulpverleners hebben hierin een verantwoordelijkheid: door een luisterend oor te bieden, door ouders te stimuleren open te zijn naar hun kind en kinderen te ondersteunen bij hun vragen.

 • Welke problemen en vraagstukken spelen bij volwassen donorkinderen?
 • Wat kan hieruit geleerd worden voor de begeleiding van (ouders van) jonge donorkinderen?
 • Waarom is het belangrijk om verder te kijken dan alleen het gezin, en te kiezen voor een systeembenadering?

 

In gesprek over donorconceptie

Als professional weet je niet altijd of een kind ook een donorvader of donormoeder heeft. En ook als je dat wel weet, kan het lastig zijn om het thema donorconceptie aan te snijden in een gesprek met ouder(s) en/of kinderen. 

 • Hoe begin je over donorconceptie? Wat zijn logische momenten of aanknopingspunten?
 • Welke vragen kun je stellen en welke zeker niet?
 • Welke woorden gebruik je?
   

Je krijgt concrete tips om het gesprek hierover aan te gaan, geïllustreerd met voorbeelden van hoe het niet en juist wél zou moeten.

Praktische informatie

 • Datum en tijd: vrijdag 10 november 2023, van 15.00 tot 16.30 uur
 • Locatie: online
 • Deelname is gratis

 

Aanmelden is mogelijk vanaf 2 oktober 2023

Ervaringen gezocht

Ben jij donorkind of ouder van een donorkind?

Heb jij in het contact met zorgverleners, leerkrachten of andere professionals wel eens een onhandige vraag of een onbedoeld kwetsende opmerking gekregen? Of ontstonden er misverstanden? Of werd er juist op een hele fijne manier gereageerd?

Wat vind jij dat iedere professional die werkt met kinderen, ouders of gezinnen moet weten over donorconceptie?

 

Ben jij een professional die werkt met kinderen, ouders of gezinnen?

Ben jij een professional die werkt met kinderen, ouders of gezinnen, dan horen we ook graag wat jij in je werk tegenkomt met betrekking tot donorconceptie, en wat daarbij je dilemma’s zijn. 

 

We zijn op zoek naar ervaringen, zo kunnen we het programma zo goed mogelijk bij de praktijk laten aansluiten.

Mail je input naar info@donorconceptie.nl.

FacebookTwitter