Sperm donors describe the experience of contact with their donor-conceived offspring.

01 juli 2015
contact donorkind-donor-ouder-halfjes spermadonatie
Terug naar het overzicht

Onderwerp

Houding en ervaringen van spermadonoren uit de VS.

Onderzoeksopzet

57 spermadonoren die contact hadden met hun donorkinderen of met de ouders van hun donorkinderen, hebben een online vragenlijst ingevuld. Dit was ongeveer 18 jaar nadat zij gedoneerd hadden.

Resultaten

De meeste donoren waren nieuwsgierig geweest naar de kinderen, sinds zij hadden gedoneerd. De meesten legden contact via een online register of een spermabank. De meeste donoren hadden met minimaal één kind een keer contact gehad en foto’s uitgewisseld. Twee-derde had elkaar ook in persoon ontmoet en via e-mail contact gehad. Voor bijna de helft van de donoren voelde hun donorkind als een familielid. De donoren waren respectvol naar het gezin waarin het kind is opgegroeid.

Deze donoren stonden ervoor open dat hun partners en kinderen het donorkind ook konden leren kennen. Toch was het voor donoren soms lastig om grenzen te bepalen en om de relatie met het donorkind te omschrijven.

Sommige donoren adviseerden anderen die overwegen te gaan doneren, om goed na te denken over wat donor zijn betekent, en niet anoniem te doneren. Dit advies werd gegevens door donoren die anoniem gedoneerd hadden en door identificeerbare donoren.

 

Volledige artikel

R. Hertz, M.K. Nelson, W. Kramer. Sperm donors describe the experience of contact with their donor-conceived offspring. Facts Views & Vision in ObGyn, 2015; 7(2): 91–100.


FacebookTwitterInstagram