Psychosocial counselling in donor sperm treatment: unmet needs and mental health

30 juli 2020
spermadonatie
Terug naar het overzicht

Onderwerp

Psychosociale counseling van vrouwen die met hulp van spermadonatie zwanger worden: wat hebben vrouwen gemist bij de counseling en is er een relatie tussen de niet vervulde behoeften bij de counseling en de mentale gezondheid van deze vrouwen?

Onderzoeksopzet

95 vrouwen die gekozen hebben voor behandeling met spermadonatie en de intakeprocedure hebben doorlopen, hebben een vragenlijst ingevuld. 19 vrouwen hadden een heteroseksuele relatie, 25 vrouwen een lesbische relatie en 51 vrouwen waren alleenstaand.
De vragenlijst was gebaseerd op een eerdere kwalitatieve studie en met input van experts op het gebied van donorconceptie. Voor het meten van de mentale gezondheid is de Adult Self Report gebruikt.

Resultaten

52 (55%) vrouwen waren niet tevreden over de ontvangen counseling bij de intakeprocedure. Vrouwen in een heteroseksuele relatie hadden na counseling onvervulde behoeften over thema’s als kiezen voor donorconceptie (11 vrouwen, 58%) en niet-genetisch ouderschap (11 vrouwen, 58%). Vrouwen in een lesbische relatie (10 vrouwen, 40%) en alleenstaande vrouwen (14 vrouwen, 27%) hadden na counseling vooral onvervulde behoeften over het kiezen van een spermadonor. 

Over het algemeen hadden de vrouwen een goede mentale gezondheid. 13 vrouwen (14%) voldeden aan de criteria van klinische mentale gezondheidsproblemen. Deze vrouwen hadden ook meer onvervulde behoeften na counseling.

 

Volledige artikel

Anne M. Schrijvers, Floor B. van Rooij, Erica Reus, Marieke Schoonenberg, Fulco van der Veen, Marja Visser, Henny M.W. Bos, Monique H. Mochtar. Psychosocial counselling in donor sperm treatment: unmet needs and mental health among heterosexual, lesbian and single women. Reprod BioMed Online, 2020; 41(5): 885-891.


FacebookTwitterInstagram