Disclosure of donor conception in single-mother families

02 April 2010
geheimhouding/openheid
Terug naar het overzicht

Onderwerp 

Oudere solomoeders (in Israël) die hun kinderen vertellen over donorconceptie: doen zij dit ja of nee, en maken zij zich hierover zorgen? 

Onderzoeksopzet

62 solomoeders van donorkinderen uit Israël zijn geïnterviewd (semi-gestructureerd interview: vooraf opgestelde vragen waarvan afgeweken mag worden).

De interviews waren al gedaan voor andere studies (Nachtigall et al., 1997; Rumball and Adair, 1999; Gottlieb et al., 2000; Lindblad et al., 2000; Scheib et al., 2003), maar zijn hier gebruikt om dit onderwerp te onderzoeken.

Resultaten

Minder dan 20% van de solomoeders wilde dat hun kind, als zij 18 jaar werd, identificerende informatie kon krijgen over de donor. Ongeveer 66% van de moeders had hun kind (max 7 jaar) nog niet verteld over de donorconceptie. Zij wilden dit in de toekomst wel doen. 

77,4% van de moeders maakte zich zorgen over de psychologische ontwikkeling van hun kind vanwege de donorconceptie. Zij waren bang voor genetische afwijkingen en incest. Zij waren onzeker of zij toegang konden krijgen tot genetische informatie als dit nodig mocht zijn.

 

Volledige artikel

Ruth Landau, Ruth Weissenberg. Disclosure of donor conception in single-mother families: views and concerns. Human Reprod, 2010; 25(4): 942-948.


FacebookTwitterInstagram