Erik Beijen (72) weet sinds een jaar dat hij acht donorkinderen heeft. Erik doneerde anoniem, en had nooit bedacht deze kinderen te ontmoeten.

‘Als ik zelf geen gezin sticht, dan kan ik wel een ander helpen die wens in vervulling te laten gaan’, bedacht Erik in de jaren '90. Vijf jaar lang doneerde hij met regelmaat bij een kliniek. 

Van donor naar vader

Eén van de vrouwen die moeder werd dankzij zijn hulp, had de kliniek laten weten graag in contact te willen komen met de donor. Na enige aarzeling reageert Erik. En hij voelt: nu ben ik geen donor meer, maar vader. 

DNA databanken

Erik registreert zich in de Fiom KID DNA databank, en bij internationale databanken. Hij heeft inmiddels contact met 7 van zijn donorkinderen.

De natuurlijk gevormde band is er niet, maar een bloedband voel ik wel. Ik ben onzeker over mijn rol. Ik zou meer contact willen dan normaal is om te verlangen. Het is aftasten wat de kinderen van mij willen.
Erik
donor

FacebookTwitter