Embryodonatie

Embryodonatie is het afstaan van embryo’s aan wensouders. De embryo's zijn 'overgebleven' na een IVF behandeling. De ouders van deze embryo's kunnen ze doneren aan wensouders.

Bij een IVF-behandeling worden eicellen bevrucht en ontstaan er embryo’s. Deze embryo’s worden teruggeplaatst bij de wensmoeder in de hoop dat er een zwangerschap ontstaat. Niet alle embryo’s worden meteen gebruikt. De embryo’s die niet meteen gebruikt worden, worden bewaard. Dit gebeurt door ze in te vriezen. 

Het gebeurt dat het gezin van de wensouders compleet is, en er nog embryo’s over zijn. De ouders van deze embryo’s moeten daar een beslissing over nemen. Zij kunnen de embryo’s laten vernietigen, zij kunnen de embryo’s schenken aan de wetenschap of zij kunnen de embryo’s doneren aan andere wensouders. 

Omdat embryo’s altijd zijn ontstaan na een IVF behandeling, zal de arts aan de ouders vragen wat zij willen doen met de embryo’s die over zijn. Embryodonatie is dan een mogelijkheid.

Hoe werkt embryodonatie?

Ouders die hun overgebleven embryo's willen doneren, hebben twee mogelijkheden: 

  • Embryo’s doneren aan een embryobank: de donor en de wensouders hebben geen contact met elkaar, en kennen elkaars identiteit niet. In de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting staan regels over het beheren en verstrekken van informatie over donoren. Kinderen die geboren worden uit een gedoneerd embryo mogen als zij 16 jaar of ouder zijn, weten wie de donoren zijn. Zij kunnen dan ook aangeven dat zij contact met hen willen.

     
  • Embryo’s doneren aan wensouders die de donoren kennen. Omdat donor en wensouders elkaar kennen, maken zij zelf afspraken over het contact tussen donor en donorkind. Het kind kan van jongs af aan weten wie zijn donorouders zijn en hen kennen. Wensouders en donoren kunnen ook andere afspraken maken.

 

In Nederland is er één centrum dat de mogelijkheid aanbiedt om embryo’s te doneren: VivaNeo Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp. Ouders die een embryo willen doneren dat in een ander ziekenhuis bewaard wordt, moeten ook naar Leiderdorp.

Zwanger worden via embryodonatie

Embryo's worden alleen gedoneerd aan wensouders die niet met eigen eicellen en zaadcellen kinderen kunnen krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor wensouders die:

  • geen of niet goed werkende eierstokken en geen of niet goed werkende zaadcellen hebben
  • die niet via eiceldonatie of spermadonatie zwanger kunnen worden
  • die drager zijn van een ernstige erfelijke aandoening

 

Wensouders kunnen voor embryodonatie maar bij één centrum in Nederland terecht: VivaNeo Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp. 

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

De regels over het beheren en verstrekken van informatie over donoren staan in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Delen op: FacebookTwitter