Partijen

In het Landelijk informatiepunt donorconceptie (LIDC) werken diverse bij donorconceptie betrokken partijen samen.

Partijen van het samenwerkingsverband

Meer dan Gewenst
Meer dan Gewenst is de Nederlandse stichting voor roze ouderschap. Meer dan Gewenst zet zich in voor LHBT's die een gezin wensen of hebben.
Je kunt bij Meer dan Gewenst o.a. terecht voor informatieve bijeenkomsten, borrels en speeddates waar wensouders elkaar ontmoeten, en activiteiten voor roze gezinnen. Op de website kunnen wensouders oproepen plaatsen.
Fiom
Fiom is specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.
Donoren, donorkinderen en ouders van donorkinderen kunnen bij Fiom terecht met vragen over donorconceptie. Fiom beheert de Fiom KID DNA databank waar donoren en donorkinderen zich kunnen registreren om met elkaar te worden gematcht. Fiom begeleidt ook ontmoetingen tussen donor en donorkind.
NVOG
Binnen de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) richt de Pijler Voortplantingsgeneeskunde zich op voortplantingsgeneeskundige zorg voor vrouwen. Er is een Special Interest Group (SIG) Gameetdonatie.
De NVOG heeft een aantal standpunten gepubliceerd over donorconceptie.
Stichting Donorkind
Stichting Donorkind komt op voor de belangen en rechten van donorkinderen. Stichting donorkind organiseert activiteiten voor donorkinderen, ouders van donorkinderen en donoren.
Je kunt bij Stichting Donorkind terecht om met andere donorkinderen in contact te komen, en voor hulp bij het zoeken naar je donorvader of -moeder.
Point netwerk
Point Netwerk is de beroepsvereniging voor psychosociale zorg bij vruchtbaarheidsproblematiek, gezinsplanning en alternatieve gezinsvorming.
Je kunt bij Point terecht als je op zoek bent naar een counselor die je kan begeleiden bij keuzes en vragen o.a. rondom kinderwens, vruchtbaarheid en donorconceptie.

Andere relevante organisaties

DuRF
De Stichting Dutch Rainbow Familyprofessionals is een platform voor Rainbow familyprofessionals. DuRF bevordert de kwaliteit en deskundigheid van notarissen, advocaten, mediators, psychologen, medici, para medici, relatie- en gezinstherapeuten en andere professionals die werken met en voor regenbooggezinnen en Anders Ouderschapsgezinnen.
Bij DuRF vind je ervaren en gespecialiseerde Rainbow familyprofessionals en Anders Ouderschapsprofessionals.
Bam-mam
Bam-mam is een vereniging voor vrouwen die bewust alleenstaand moeder zijn of zich daarop aan het oriënteren zijn.
Bam-mam heeft een eigen besloten ledenplatform waar solomoeders (in spe) met elkaar in contact kunnen komen om informatie en ervaringen uit te wisselen. Er zijn groepen ingedeeld per fase, per regio en per thema. Ook worden er landelijke, regionale en groepsbijeenkomsten georganiseerd.
Freya
Freya is een vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Freya behartigt de belangen van mensen die met vruchtbaarheidsproblemen en ongewilde kinderloosheid te maken hebben.
Je kunt bij Freya terecht voor informatie over fertiliteitszorg en voor lotgenotencontact. De Monitor Fertiliteitszorg geeft een overzicht van waar je voor welke behandelingen terecht kunt.
Stichting Donorgegevens
De Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting zorgt voor de uitvoering van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.
Sinds 2004 worden de gegevens van sperma- eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. De Stichting donorgegevens beheert deze gegevens en verstrekt deze op verzoek aan het donorkind, ouders of huisarts. Vrouwen met een vrouwelijke partner kunnen bij de Stichting donorgegevens terecht voor het aanvragen van een verklaring voor het automatisch juridisch ouderschap of de meemoederadoptieprocedure.