8 februari 2024

Noodkreet na vertrek Stichting donorkind uit redactieraad

Stichting donorkind neemt niet langer deel aan de redactieraden van het Landelijk informatiepunt donorconceptie en het Landelijk informatiepunt draagmoederschap. De reden hiervoor is dat de vrijwilligers van Stichting donorkind al jaren overbelast zijn. 

De andere leden van beide redactieraden vinden deelname van Stichting donorkind belangrijk voor het bestaansrecht van beide informatiepunten. Daarom hebben zij een noodkreet gestuurd aan de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid.

(donorconceptie.nl valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS, draagmoederschap.nl valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid)

Stichting donorkind is overbelast

De vrijwilligers van Stichting donorkind krijgen steeds meer op hun bord. Zij ontvangen geen subsidie en iedereen draagt bij op vrijwillige basis naast baan of studie.

Elk nieuwsbericht en ieder nieuw schandaal rond donorconceptie zorgen ervoor dat er meer donorkinderen, ouders en donoren contact zoeken met Stichting donorkind. Vrijwilligers lopen al te lang op hun tenen: het is té zwaar geworden.

Stichting donorkind heeft de afgelopen jaren geprobeerd om financiële ondersteuning te krijgen, zodat zij met één of meer betaalde krachten mensen kunnen helpen. Alle aanvragen hiervoor zijn afgewezen. 

Praten mét donorkinderen in plaats van praten over donorkinderen

In de redactieraden behartigen de vrijwilligers van Stichting donorkind de belangen van Nederlandse donorkinderen. Zij hebben waardevolle inbreng. In het verleden is er te vaak over donorkinderen gesproken. Dat is niet meer van deze tijd, het is belangrijk om mét donorkinderen te (blijven) praten. 

Noodkreet

Eind januari 2024 hebben beide redactieraden een gezamenlijke noodkreet verstuurd aan de ministeries van VWS en JenV. Zij hopen in gesprek met vertegenwoordigers van beide ministeries een oplossing te vinden zodat Stichting donorkind haar belangrijke werk kan blijven doen en weer deel kan uitmaken van de beide redactieraden.

 

Zie ook het nieuwsbericht op de website van Stichting donorkind.

Delen op: FacebookTwitter