24 oktober 2023

Lijst klinieken van voor 2004

Informatie over behandelingen met donorsperma en over donoren van vóór 2004 is vaak moeilijk te vinden. De Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) heeft een overzicht gemaakt van klinieken waar in het verleden behandelingen met donorsperma zijn uitgevoerd. In het overzicht is aangegeven of de Sdkb contact kan opnemen met deze klinieken en of zij wel eens informatie hebben gekregen van deze klinieken. 

Lijst klinieken bekend bij de Sdkb

Klinieken die bekend zijn bij de Sdkb.pdf
pdf | 187 kB

Informatie over donoren voor en na 2004

Vanaf 2004 geldt de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). In die wet staat dat klinieken informatie over spermadonoren en eiceldonoren die gebruikt zijn bij kunstmatige bevruchting moet registreren bij de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. 

Vóór 2004 was dit niet verplicht. Toen de wet er kwam in 2004, hebben sommige klinieken informatie over donoren en behandelingen vernietigd. Er zijn ook klinieken die opgeheven zijn, of die een andere naam hebben gekregen. 

Donorkinderen op zoek naar informatie over de donor

Als een donorkind bij de Sdkb vraagt om informatie over de donor van voor 2004, neemt de Sdkb contact op met de kliniek. Als de kliniek niet meer bestaat, gaat de Sdkb kijken of er ergens anders nog informatie is. 

In de lijst die de Sdkb gemaakt heeft, staan alle klinieken die bekend zijn bij de Sdkb. Donorkinderen die op zoek zijn, krijgen zo meer duidelijkheid over:

  • Klinieken waar in het verleden behandelingen met donorsperma gedaan werden
  • Wat de naam van deze klinieken was, en of deze naam veranderd is
  • In welke plaats deze klinieken stonden
  • Of er een kans is dat er informatie te vinden is

 

 

Bron: nieuwsbericht website Sdkb, 5 oktober 2023

 

informatie voor donorkinderen die meer willen weten over de donor

Delen op: FacebookTwitter

Anderen zochten ook op
fertiliteitskliniek