Doelstelling

Het LIDC wil een onafhankelijk en betrouwbaar informatiepunt zijn voor iedereen die direct met donorconceptie te maken heeft: donorkinderen, (aspirant) donoren en (wens)ouders. Uiteraard zullen ook naasten zoals familie en vrienden hier antwoorden op hun vragen vinden. Dat geldt ook voor professioneel betrokkenen, zoals artsen, psychologische, psychosociale en pedagogische hulpverleners, leerkrachten, juridische dienstverleners, en hun opleiders en studenten.

Speerpunten

 • Openheid centraal
  Donorkinderen hebben er recht op hun genetische herkomst te kennen. In het belang van de kinderen en de gezinnen worden ouders gestimuleerd om van jongs af aan openlijk met hun kinderen te praten over donorconceptie.
 • Anonieme donor? Registreer je!
  Voor donorkinderen is het belangrijk om de identiteit van hun donorvader te kunnen kennen. Daarom een oproep aan donoren van voor 2004: laat je registreren, zodat donorkinderen informatie kunnen krijgen over hun donorvader, en eventueel in contact kunnen komen.
 • Erkenning dat gezinnen gevormd met behulp van donorconceptie specifieke vragen en ondersteuningsbehoeften kunnen hebben.

 

Doelstellingen geformuleerd per doelgroep:

Donorkinderen

 • Erkenning bieden voor vragen en gevoelens die zij mogelijk hebben over hun biologische familie
 • Informeren over de mogelijkheden om in contact te komen met hun donorvader/moeder en/of halfbroers en -zussen

Ouders van donorkinderen

 • Toerusten om in alle openheid over de (impact van) donorconceptie te praten met hun kind, hun naasten en de sociale omgeving
 • (Nog meer) bewust maken van het belang van openheid rondom de genetische afkomst van hun kind(eren)

Donoren

 • Informeren over wat zij kunnen verwachten als een kind hun identiteit wil kennen en/of contact met hen wil
   

Donoren die nog anoniem zijn

Wensouders die donorconceptie overwegen

 • Informeren wat donorconceptie inhoudt en welke keuzes er zijn
 • Informeren over de impact van donorconceptie voor hun gezin en voor hun naaste omgeving
 • Het belang benadrukken van openheid naar hun kind 

Mannen en vrouwen die overwegen donor te worden

 • Informeren hoe donorconceptie werkt en waarom doneren zo van belang is
 • Informeren over de impact van donorconceptie voor de kinderen die eruit voortkomen, voor henzelf en voor hun naaste omgeving
 • Het belang benadrukken van openheid over donorconceptie naar hun naaste omgeving
FacebookTwitterInstagram