1 week 5 dagen geleden

Onderzoek naar leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens

De Universiteit voor Humanistiek gaat samen met Pro Facto en Fiom onderzoek doen naar de leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. ZonMw heeft subsidie gegeven voor dit onderzoek.

In de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting staat op welke leeftijd kinderen informatie kunnen vragen over de donor. Als een kind 12 jaar is, mag zij informatie over sociale en lichamelijke kenmerken van de donor opvragen. Op 16-jarige leeftijd kan een kind informatie opvragen over de identiteit van de donor.

Uit de tweede evaluatie van de Wet in 2019 bleek dat de leeftijdsgrenzen in de wet niet voldoende onderbouwd zijn. 

Wat gaat er onderzocht worden?

De onderbouwing van de leeftijdsgrenzen gaat nu onderzocht worden. De onderzoekers gaan kijken naar:

  • leeftijdsgrenzen in de wet: hoe zit het met andere leeftijdsgrenzen in Nederlandse en buitenlandse wetten
  • zijn leeftijdsgrenzen goed of schadelijk? 
  • de ontwikkeling van kinderen: hoe ontwikkelen kinderen zich en wat kunnen zij op welke leeftijd
  • wat zijn ervaringen van donorkinderen, hun ouders, donoren en hulpverleners

 

Wie gaan dit onderzoek uitvoeren?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:
Universiteit voor Humanistiek  
Pro Facto   
Fiom   

Het onderzoek wordt betaald door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

FacebookTwitterInstagram

Anderen zochten ook op
wetten en regelgeving wet donorgegevens